Zorgaanbod – Huisartsenpraktijk Roland & Hogewoning – Maasbracht
Header afbeelding
Kruchterstraat 31a 6051 CA Maasbracht Tel:0475-462974

Zorgaanbod

Afspraak-spreekuur:

Er is een afspraakspreekuur tussen 08.00 en 12.00 uur. De assistente zal vragen naar de reden van uw komst.

U kunt ook zelf een afspraak inplannen via de beveiligde ‘patiëntenomgeving’. U kunt een vraag stellen, foto sturen, herhaalrecept aanvragen en het dossier bekijken. Als u online een afspraak wilt maken bij de doktersassistente, dan kan dat alleen maar voor bloedprikken mits u het aanvraagformulier heeft, dus niet voor andere klachten.

Per afspraak bij de huisarts reserveren wij 15 minuten waarin één hulpvraag behandeld kan worden. Wij houden daar met onze planning rekening mee. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of u wilt meerdere klachten bespreken, verzoeken wij u dit van tevoren te melden aan de assistente. Dan kan er meer tijd gepland worden.

U heeft in onze praktijk geen vaste huisarts. Bij het maken van een afspraak, mag u aangeven bij welke huisarts u graag de afspraak wilt. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar in sommige gevallen is het helaas niet altijd mogelijk.

Belt u onze assistente tijdig op, indien mogelijk 24 uur van tevoren, wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.

 

Invoering no-show tarief

Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraak bij de huisarts of praktijkmedewerkers verschijnen. Met ingang van 1 juli 2018 hebben wij daarom een ”no-show” tarief ingevoerd.

Waarom een no-show tarief?

Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur. In de tijd die bij uw huisarts gereserveerd stond had uw huisarts/praktijkmedewerker ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meld dit dan uiterlijk 1 werkdag van tevoren (ma/vr) telefonisch bij de assistente. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen én u kunt direct zo nodig een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt dan natuurlijk géén no-show tarief berekend.

De hoogte van het no-show tarief

Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt. Het bedrag van het no-show tarief is € 33,84. Hier vallen ook alle consulten bij de assistentes en praktijkondersteuners onder. Daarnaast zal een melding gemaakt worden in uw dossier dat u niet bent verschenen.

Hoe werkt het?

Wanneer u voor een tweede keer niet op het spreekuur verschijnt, ontvangt u de rekening met het te betalen bedrag per post thuis. U dient het bedrag per bankbetaling of aan de praktijkbalie per pinbetaling af te rekenen. Deze dient u te betalen alvorens u een nieuwe afspraak kunt maken. Indien betaling uitblijft, kan een incassobureau worden ingeschakeld. Wij kunnen u dan ook alleen nog maar bij hoge spoed helpen.

Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.

Spreekuren:

Telefonisch-spreekuur:

Er is geen vast telefonisch spreekuur. Mocht het wenselijk zijn om telefonisch vragen te beantwoorden dan zullen wij dit afstemmen op uw en onze agenda.

Assistente spreekuur:

Bij onze praktijkassistentes  kunt u voor veel praktische zaken terecht. Zij plannen de afspraken in, behandelen vragen over recepten en verwijsbrieven, verbinden wonden, verwijderen hechtingen, spuiten verstopte oren uit, dienen injecties toe, doen zwangerschapstesten, nemen longfunctie- en ECG-onderzoek af en verrichten uitstrijkjes (BVO). 

Wratten-spreekuur:

Er is een wrattenspreekuur op dinsdagmiddag. U kunt een afspraak met de assistentes maken.

Wij hebben recent een CRYOPEN aangeschaft; dit maakt het behandelen van wratten en plekjes veel makkelijk en efficiënter; vraag erna bij de assistentes!

Oogheelkunde spreekuur:

Ook hebben wij een oogheelkundig spreekuur. De kosten worden vergoed bij aanwezigheid van klachten!

Wij hebben een spleetlamp en oogdrukmeter in de praktijk. Zo kunnen wij uw beter van dienst zijn bij oogklachten.

Spreekuur POH-Somatiek:

Debby Smeets en Jolanda van den Eijnden ondersteunen, samen met de praktijkassistentes, de huisartsen in de begeleiding van chronisch zieken. Samen verzorgen zij daartoe de POH-spreekuren: (periodieke) controles van astma-, COPD-, diabetes-mellitus- en hypertensie. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Ouderenzorg

In de praktijk willen wij proactief bezig zijn met ouderenzorg. Hierbij ondersteunt Debby & Jolanda de huisartsen. Daarnaast zijn er besprekingen met een specialist Ouderenzorg.

Spreekuur POH-GGZ:

In de praktijk is Denise Essers werkzaam als poh-GGZ . Zij biedt laagdrempelig ondersteuning bij psychische klachten. De huisarts kan u daarvoor doorverwijzen.

Er kan gebruik worden gemaakt van E-health (via een website) om te kijken welke zorg er nodig is.

Visites

De visites worden in de middag (na 13:00 uur) gedaan, tenzij het gaat om een spoedeisende situatie. U dient voor 9.30 uur een huisbezoek aan te vragen. Onze assistente kan de visite dan voor diezelfde dag in de agenda zetten.

Visites worden gedaan als het u niet lukt om, door medische redenen, naar de praktijk te komen. In de praktijk zijn betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden, waardoor een afspraak op de praktijk onze voorkeur heeft.

EHBO

Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbrandingen, enz.), kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt, houdt de huisarts rekening met uw komst.

Afgeven en ophalen

Tijdens het spreekuurbezoek of tijdens overleg met onze assistente kan u gevraagd worden urine of bloed te laten controleren. U kunt daarvoor terecht bij onze assistente, dagelijks (maandag t/m vrijdag) tussen 8:30 en 10.00 uur. Verwijsbrieven en formulieren kunt u de volgende dag ophalen, tenzij anders met u wordt afgesproken.